25. október 2008 - Benefičný koncert Ligy proti reumatizmu na ľudovú nôtu z príležitosti pripomenutia si Svetového dňa reumatizmu (12.október) Dom umenia Piešťany
od 15:00 hod.
Vstupné dobrovoľné.
Čas daňových povinností je aj pre nás príležitosťou osloviť Vás s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní na podporu Sekcie mladých reumatikov a Klubu Kĺbik a našich aktivít. Ďakujeme!

Prečítajte si náš oslovovací list
a
stiahnite si tlačivá:

Potvrdenie o zaplatení dane
a
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.
Január - apríl 2009
Október 2008
Členské 2009
Pozor zmena!
Od 1. januára 2009 sa mení spôsob platenia členského pre SMR resp. KK
z účtu Ligy proti reumatizmu SR na účet SMR a KK.
Naše číslo účtu je: 1897835356/0200
variabilný symbol je: 2009
správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko/SMR alebo KK
Výška členského na rok 2009 je min. 3,32 EUR (100,- Sk)


Noví členovia, stiahnite si prihlášku a pošlite ju poštou na adresu: 
Sekretariát LPRe SR,
Nábr. I Krasku č. 4,
921 12 Piešťany
alebo vyplnenú cez e-mail na sekretariat@mojareuma.sk

Ak máte nejaké podlžnosti a nedoplatky za minulé roky, uveďte analogicky členské za príslušný rok (2008 alebo 2007).
Apríl  2009
Vážení priatelia!
Zväz telesne postihnutej mládeže organizuje v dňoch 27.6. - 30.6. 2009
9. Celoslovenskú abilympiadu 2009 na SOU obchodné v Bratislave-Rači - Na pántoch 6.
Viac o organizácii sa môžete dozvedieť tu.
Aktualizované!
Milí priatelia, tak ako sme už od marca avizovali, v termíne
12. - 18. júla 2009 organizujeme Rekondično-integračný pobyt pre deti a mladých reumatikov v Liptovskom Jáne - hotel Máj.
Vaša účasť je podmienená splnením daných kritérií a včasným zaplatením účastníckeho poplatku. Pre váš veľký záujem si  organizátor vyhradzuje právo výberu podľa nasledovných kritérií:
Prednosť má vždy člen SMR/KK-reumatik a potom ostatní:
1. dieťa-reumatik a 1 rodič,
2. mladý člen SMR-reumatik ,
3. členovia Výboru SMR, organizátori,
4. samoplatca (druhý rodič, súrodenec, člen rodiny, nereumatik...)
5. náhradníci a ostatní podľa veku a dátumu prihlásenia a počtu prihlásených.

Tu si v prípade seriózneho záujmu môžete stiahnuť záväznú prihlášku a obratom ju, najneskôr do
10.5.2009 !, vyplnenú a podpísanú  zašlite na adresu:
Ingrid Regiecová, Na Hôrke 13, 949 11 Nitra.
Následne Vám zašleme číslo účtu, na ktorý bude treba zaslať účastnícky poplatok do stanoveného termínu. V prípade akýchkoľvek otázok Vám radi odpovieme na rekondicia@mojareuma.sk .
Ďakujeme!
Výbor SMR

Pozor - Rekondícia!
BENEFÍCIA 2009
Liga proti reumatizmu - Sekcia mladých reumatikov Vás pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu pozýva na
BENEFÍCIU 2009, ktorá sa uskutoční 24. októbra 2009 o 19. hod.

v
Dome umenia Piešťany, kde vystúpi

Nové divadlo DINO Horná Streda s predstavením Drápačky.
Pred začatím Benefície 2009 sa uskutoční slávnostné vyhlásenie novinárskej súťaže KROK.
Cena vstupenky: 5 euro
Vstupenky je možné zakúpiť v pokladni Domu umenia Piešťany, alebo v predpredaji u členov Výboru SMR, ale môžete si ich aj objednať na adrese
beneficia2009@mojareuma.sk

Zakúpením vstupeniek na BENEFÍCIU 2009 podporíte činnosť LPRe-SMR a prípravu jej budúcoročných podujatí pre deti a mladých reumatikov. Ďakujeme!

Tešíme sa na vašu účasť!
Výbor LPRe-SMR

Sponzori:
Mesto Piešťany

Národné osvetové centrum - Dom umenia Piešťany
Nové divadlo DINO Horná Streda


                           
SÚŤAŽ  KROK - PRE   NOVINÁROV  A REDAKCIE

Liga proti reumatizmu - Sekcia mladých reumatikov vyhlasuje nultý ročník novinárskej súťaže „KROK“, kde môžu nominovaní novinári alebo redakcie, na základe vami pridaných hlasov, získať morálne Ocenenie pre novinárov - KROK 2008.

V rôznych periodikách a televíziách bolo v uplynulom období uverejnených niekoľko zaujímavých článkov, reportáží alebo relácií zo života ľudí s reumatizmom. Oslovili sme redakcie i autorov a na základe ich písomného súhlasu s nomináciou, vám ponúkame možnosť hlasovať a vybrať laureáta ocenenia KROK 2008.

Každý nominovaný príspevok je uverejnený na
www.mojareuma.sk, kde si ho môžete pozrieť.

Týmto si vás dovoľujeme požiadať o pridelenie hlasu tomu z nominovaných článkov, reportáží či relácií, ktoré vás najviac oslovili. Hlasovať môžete jednoduchým kliknutím, podľa uvedených inštrukcií a to v termíne:
                         
od 1. septembra do 15. októbra 2009

Slávnostné vyhlásenie nultého ročníka súťaže pre novinárov KROK sa uskutoční pri príležitosti Svetového d
ňa reumatizmu, dňa 24. októbra 2009 o 19.00 h na Benefícii 2009 v Dome umenia, Piešťany.

Ďakujeme  za vaše hlasy!

Výbor SMR
Členské 2010
Milí naši členovia LPRe - SMR a KK!

Od 1. januára 2010 platíme členské do LPRe - SMR resp. KK priamo na účet a to prevodom, alebo vkladom vo VÚB.
Číslo účtu:
1897835356/0200
Variabilný symbol: 2010
Správa pre adresáta:
Vaše meno a priezvisko a /SMR alebo KK/
Výška členského na rok 2010 je min. 3,32 EUR, dobrovoľný príspevok je už len na Vás.


Ak je v jednej rodine viac členov LPRe - SMR, tak do správy pre adresáta treba napísať napr.: Ján Novák 3x

Ďakujeme!

Výbor LPRe - SMR

Účasť na Jesennej konferencii v estónskom Talline organizovanej Európskou ligou proti reumatizmu (EULAR/PARE) v dňoch 5-8. novembra 2009. Kongres sa konal v angličtine na tému "Práca a reumatoidná artritída" (Working with Arthritis). Za LPRe SMR nás reprezentovali Martina Godányiová a Ingrid Regiecová.

November 2009
  YYY
Koniec dobrý, všetko dobré! Na sklonku roka máme tú česť vám oznámiť radostnú správu, že
d
ňa 10.10.2009 uzavreli v Piešťanoch manželstvo
Janka Černáková a Jožko Dobšovič.

Našim novomanželom Dobšovičovým srdečne gratulujeme
a prajeme veľa lásky!!!
YYY

Október 2009
September 2009
21-22. septembra 2009 sme sa zúčastnili na Fóre ľudí s RA (Forum for people living with RA-Sharing skills and expertise), ktorá sa konala v Prahe pod záštitou firmy Roche. Fórum sa nieslo v duchu vymieňania skúseností ohľadne budovania pacientskych organizácií ľudí s RA. LPRe SMR reprezentovali Janka Černáková, Gabika Skokanová a Ingrid Regiecová.
Nový rok 2010 sa nám začal šťastnou udalosťou. Máme ďalší zosobášený pár!
Dňa 9.1.2010 sa ním stali v Sučanoch
Danka Zubčeková a Janko Strnádel.

Našim novomanželom Strnádelovým srdečne gratulujeme
a veľa lásky prajeme!

YYY
  YYY
Na jeseň 2009 boli odvysielané nasledujúce relácie za účasti našich členov a lekárskych pracovníkov NÚRCH v Piešťanoch.

Link na reláciu
Cesty nádeje v archíve STV, vysielané v 47. týždni, dňa 21.11.2009.
http://www.stv.sk/videoarchiv/relacia/cesty-nadeje/
Účinkujú:
za pacientov: Janka Dobšovičová Černáková, Layla a Vivienka Awwadové, Gabika Černá, Ivetka a Pavlínka Pajunkové, Ingrid Regiecová, Beáta a Veronika Červenákové
odborní garanti: pán profesor Rovenský, pani doktorka Košková (reumopediatrička)
moderuje: Patrícia Garajová Jarjabková


Link na reláciu Dámsky magazín v archíve STV, vysielaná v 42. týždni, dňa 12.10.2009
http://www.stv.sk/videoarchiv/relacia/damsky-magazin/
Účinkujú:
pani doktorka Popracová (reumofyzioterapeutka)
za pacientov: Ingrid Regiecová
moderuje: Iveta Malachovská, So
ňa Müllerová
Relácie o reume
Rekondícia  2010
Neváhaj a príď medzi nás!

KTO:
Liga proti reumatizmu -
Sekcia mladých reumatikov a Klub Kĺbik
ČO:
pripravujú rekondično-integračný pobyt (R-IP)
v bezbariérovom hoteli Máj Piešťany!
KEDY:
11. - 17. júla 2010
PRE KOHO:
pre deti s JIA a mladých reumatikov
KDE:
v Piešťanoch - hotel Máj
Vaša účasť je podmienená splnením daných kritérií
a včasným zaplatením účastníckeho poplatku.
(kliknite tu)
 
Nahor
NOVINÁRSKA POCTA   KROK 2009

Organizátor novinárskej pocty KROK Liga proti reumatizmu - Sekcia mladých reumatikov vyhlasuje I. ročník novinárskej pocty KROK, kde môžu nominovaní novinári alebo redakcie, na základe pridaných hlasov, získať morálne Ocenenie pre novinárov - KROK 2009
kategórie pocty:
a) televízne príspevky
b) rozhlasové príspevky
c) printové príspevky

Každý nominovaný príspevok je uverejnený v zozname príspevkov podľa kategórií na
www.mojareuma.sk, kde si ho môžete pozrieť, vypočuť či prečítať.
Týmto si vás dovoľujeme požiadať o pridelenie hlasu tomu z nominovaných článkov a relácií, ktoré vás najviac oslovili. Hlasovať môžete jednoduchým kliknutím, podľa uvedených inštrukcií a to v termíne:

                         od 1. mája do 20. októbra 2010

Slávnostné vyhlásenie prvého ročníka pocty pre novinárov KROK 2009 sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu.
Termín: d
ňa 23. októbra 2010 o 18.00 h
Miesto: na Benefícii 2010 v NOC - Dome umenia Piešťany

Ďakujeme!

POZVÁNKA NA
Výročnú členskú schôdzu LPRe - SMR konanú 11.07.2010, Piešťany, hotel Máj
RIP v Piešťanoch
V dňoch 11. - 17. júla sa uskutočnil tradičný Rekondično integračný pobyt R-IP 2010
pre 52 účastníkov z Klubu Kĺbik a SMR v SPA&Wellness Hotela Máj Piešťany
(viď Program R-IP 2010, správa z R-IP a Pocitovník 2010)

11. júla 2010 sa uskutočnila Výročná členská schôdza LPRe - SMR (viď Správa z VČS) 
12. júla 2010 LPRe - Sekcia mladých reumatikov slávnostne otvorila v budove NÚRCH Piešťany v zimnej záhrade DETSKÝ KÚTIK (viď. fotodokumentácia vo FOTOGALÉRII)

12. júla 2010 boli uvedené do života dve DVD nahrávky s cvičebnými zostavami pre deti s JIA a pre dospelých s RA (viď Správa z KRSTU DVD a reportáž TV Karpaty), link
na TV Karpaty názov: DVD uľahčí cvičenie reumatickým pacientom) 

- záujemcovia o DVD nahrávky napíšte na
dvd@mojareuma.sk
alebo volajte: 0917 790 264
- !!! POZOR!! hlasovanie v ankete na meno maskotov už len do 1.10.2010
- !!! POZOR!! hlasovanie v ankete KROK 2009 už len do 20.10.2010
- Predaj DVD nahrávok s cvičenými zostavami pokračuje: dvd@mojareuma.sk
- 22.10. o 14. h BEH 2010 - pozvaní sú všetci: členovia aj priaznivci LPRe - SMR a KK 
   pred hotelom SPA&Wellness hotel Máj, ul. Hlboká 49, Piešťany, každý účastník
   dostane originálne tričko a cool darček !! PRÍDITE NÁS POVZBUDIŤ!

-
POZVÁNKA 23.10.2010 o 18. h v NOC - Dom umenia Piešťany:
– Slávnostné vyhlásenie výsledkov Novinárskej pocty KROK 2009 
– Benefícia 2010 - slávnostný večer pri príležitosti vyvrcholenia podujatí ku Svetovému d
ňu
   reumatizmu -
vystúpi kapela VIDIEK s Jankom Kuricom (vstupenky v
   predpredaji NOC-DU Piešťany jedna po 8,00 €)

- 21.- 24.10.2010 Víkendový motivačný seminár:
– PROGRAM: Výročné zasadnutie Výboru LPRe - SMR, odborné prednášky a prezentácie na
   tému „Pracujeme spoločne“
STALO SA ZA POSLEDNÉ OBDOBIE:
11.-17.07.        Rekondično-integračný pobyt R-IP 2010

12.07.2010      Krst DVD

12.07.2010      Otvorenie DETSKÉHO KÚTIKA v NÚRCH Piešťany 
Srdečne
Vás
pozývame
do Domu umenia
dňa
23.10.2010
o
18. hodine


Zmena v platbe členského príspevku
Od 01.01. 2011 je upravený členský príspevok z  3,32 € na celkovú sumu 7,60 €.

Členský príspevok platíme do LPRe - SMR resp. KK priamo na účet a to prevodom alebo vkladom vo VÚB.
Číslo účtu: 1 8 9 7 8 3 5 3 5 6 / 0 2 0 0
Variabilný symbol: 2 0 1 1
Správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko a /SMR,  KK/

Výška členského je minimálne 7,60 EUR, dobrovoľný príspevok je už len na Vás.
Ak je v jednej rodine viac členov LPRe - SMR, tak do správy pre prijímateľa treba napísať (uviesť) napr.: Ján Novák 3x

Nájdete nás aj na Facebook-u

POZOR! ODTERAZ AJ NA FACEBOOKU - "Moja & Tvoja artritída"

Všetkých Vás srdečne pozývame do našej otvorenej skupiny na Facebooku - "Moja & Tvoja artritída". Nájdete tu množstvo zaujímavých článkov, odkazov či tipov týkajúcich sa všetkých druhov artritíd. Zárove
ň je táto skupina aj miestom, kde si navzájom môžeme vymienať naše skúsenosti a postrehy v boji proti tejto chorobe.
Prístup:
"http://www.facebook.com/home.php#!/home.php?sk=group_114342595303241&ap=1
Administrátorkami skupiny sú: Adriana Salamová a Janka Dobšovičová Černáková


2 % z podielu daní FO a PO za rok 2010
Ďakujeme všetkým priaznivcom a sympatizantom, že ste sa rozhodli podporiť našu činnosť aj v roku 2011 vaším podielom 2 % z daní. Príslušné formuláre a inštrukcie nájdete v rubrike „Podporte nás 2 %“

Objednajte si DVD
Ak sa Vám pre chybu v systéme nedá odoslať vyplnená objednávka, skopírujte ju a pošlite priamo na
dvd@mojareuma.sk

Ahojte priatelia!

Boli ste s nami v Piešťanoch, Liptovskom Jáne, Dudinciach, Trenčianskych Tepliciach či Nimnici?

Že nie?

Je tu nová šanca stretnúť starých aj nových kamarátov na tradičnom týždňovom rekondičnom pobyte v krásnom prostredí  Nízkych Tatier
v termíne od 10-16. júla 2011!

Neváhajte a do 31.3.2011 sa prihláste na
rekondicia@mojareuma.sk !
Obratom Vám pošleme  podrobné informácie a záväznú prihlášku.


POZOR! Rekondícia 2011

HLASOVANIE KROK 2010
II. ročník novinárskej pocty KROKOrganizátor novinárskej pocty KROK Liga proti reumatizmu - Sekcia mladých reumatikov vyhlasuje II. ročník novinárskej pocty KROK 2010, kde môžete nominovaným novinárom alebo redakciám prideľovať hlasy v kategóriách:
  a) televízne príspevky
  b) rozhlasové príspevky
  c) printové príspevky

Každý nominovaný príspevok je uverejnený v zozname súťažných príspevkov podľa kategórií, kde si ho môžete pozrieť, vypočuť či prečítať. Týmto si vás dovoľujeme požiadať o pridelenie hlasu tomu z nominovaných článkov a relácií, ktoré vás najviac oslovili. Hlasovať môžete jednoduchým kliknutím, podľa uvedených inštrukcií a to v termíne                                                     
                                            od 1. mája do 30. septembra 2011

Slávnostné vyhlásenie výsledkov II. ročníka novinárskej pocty KROK 2010 sa uskutoční pri príležitosti osláv Svetového d
ňa reumatizmu 15. októbra 2011 o 18.00 h
na Benefícii 2011 v NOC - Dome umenia Piešťany, kde v programe vystúpi
Zuzana Smatanová s kapelou.
Tu si môžete stiahnúť POZVÁNKU
Tu si môžete stiahnúť NÁVRATKU