VÝDAJNE  ZDRAVOTNÍCKYCH  POTRIEB, ORTOPEDICKO-PROTETICKÝCH A KOMPENZAČNÝCH  POMÔCOK
/podľa abecedného zoznamu miest a obcí/                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BANSKÁ BYSTRICA
ALMED, výdaj
ňa zdravotníckych pomôcok 
Predaj zdravotníckych a ortopedických pomôcok a materiálu.
Lazovná 7 
974 01 Banská Bystrica                                          
t.č.:   048/4124295                                                                                             
           048/4153719                                                                                            
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                       
MEDICCO, 
Predaj invalidných vozíkov. 
Jegorovova 29A 
974 01 Banská Bystrica
t.č.:   048/4142928   
mobil:    0915603244                                                                                                 
Fax:  048/4142928                                                                                             
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                            
ORTOTECH, spol. s r.o.
Výroba a predaj ortopedických, rehabilitačných a protetických pomôcok. 
L. Svobodu 1 
974 01 Banská Bystrica
www.ortotech.sk
t.č.:   048/4729700    
mobil:    0907834389
Fax:  048/4729797
E-mail:  ortotech@ortotech.sk


PROTETIKA a.s.  
Výdaj
ňa zdravotníckych potrieb. 
Nám. L. Svobodu 1 
974 01 Banská Bystrica
www.protetika.sk
mobil: 0902966562 

SERVIS  INVO /centrála/

Distribúcia a servis zdravotníckych pomôcok, poradenstvo. 
Majerská 16 
974 01 Banská Bystrica
www.servisinvo.sk
t.č.:048/4143541     
mobil: 0918747404
Fax:  048/4146690
E-mail:  invo@servisinvo.skBARDEJOV
BALSAM, s.r.o.
Zdravotnícke potreby, pomôcky a nábytok
Slovenská 5
085 01 Bardejov  
www.pzs-balsam.sk <http://www.pzs-balsam.sk>
t.č.   054/4726485    
Fax:  054/4742670


BARDFARM, s.r.o. 
Výdaj
ňa zdravotníckych potrieb. 
Kellerova 897/8
085 01 Bardejov
t.č.   054/4726408


PROTETIKA, a.s. 
Výroba ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok. 
Sv. Jakuba 21 
085 01 Bardejov 
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
E-mail: 
opp.bardejov@protetika.sk <mailto:opp.bardejov@protetika.sk>BÁNOVCE  NAD  BEBRAVOU
PROTETIKA, 
Výdaj
ňa zdravotníckych potrieb. 
Hollého 1247
957 01 Bánovce nad Bebravou 
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
mobil:  0902966579BRATISLAVA
BIO  G, zdravotnícke pomôcky, s.r.o. 
Predaj zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu. 
Cintorínska 5 
811 08 Bratislava                                        
t.č.:   02/52925507                                                                                                                                       
Fax:  02/52925507 
E-mail:  biogzp1@slovanet.sk   
                                                                     

BSTÄNDIG  SLOVAKIA, s.r.o.
Zdravotnícke pomôcky, potreby, nábytok a obuv. 
Ružinovská 6 
821 01 Bratislava - Ružinov
t.č.:   02/43630254
E-mail:  bstandig@stonline.sk   


ERAJ, s.r.o.
Predaj a servis zdravotníckych pomôcok. 
Dopravná 8 - Rendez
831 06 Bratislava - Rača  
www.eraj.sk
t.č.:   02/44887007    
mobil:    0903 424834
E-mail:  eraj@eraj.sk 


GALENUS,  výdaj
ňa zdravotníckych potrieb
Predaj zdravotníckych potrieb a ortopedocko-protetických pomôcok. 
M. Sch. Trnavského 8 
841 01 Bratislava - Dúbravka  
www.galenus.sk
t.č.:   02/64530372
Fax:  02/64530373
E-mail:  galenus@zoznam.sk

MARMED  SLOVAKIA, s.r.o

Predaj ortopedických, rehabilitačných, zdravotných pomôcok a pomôcok pre zdravotne postihnutých.
Dunajská 27 
811 08 Bratislava - Staré mesto 
www.marmed.sk
t.č.:   02/52631651   
mobil:   0918 378152
Fax:  02/52631652


MEDIMAT, spol. s r.o.,  výdaj
ňa zdravotníckych potrieb
Predaj zdravotníckych potrieb a ortopedicko-protetických pomôcok.
Špitálska 20
811 08 Bratislava - Staré mesto
t.č.:   02/52633281
Fax:  02/52633283
E-mail:  medimat@slovanet.sk
NEOPROT, spol. s r.o.
Predaj, výroba a opravy ortopedicko-protetických a zdravotníckych pomôcok. 
Záhradnícka 42 
821 08 Bratislava
www.neoprot.sk
t.č.:   02/50116250
Fax:  02/50116303
E-mail:  neoprot@neoprot.sk

NIVY, výdaj
ňa zdravotníckych potrieb
Predaj zdravotníckych potrieb a ortopedicko-protetických pomôcok.
Velehradská 8 
821 07 Bratislava
t.č.:   02/55960119
Fax:  0255960798
E-mail:  vzp.nivy@nextra.sk


ORTOPRO  PLUS, s.r.o.
Výroba a distribúcia ortopedicko-protetických pomôcok.
Mýtna 5
811 07 Bratislava - Staré mesto  
www.ortopro.sk
t.č.:   02/52493621    
mobil:   0911 270527,   0911 264339
Ďalšie prevádzky:
Antolská 11,  Bratislava - Petržalka
mobil:  0911 273923
Limbová 6,  Bratislava - Kramáre
mobil:  0911 264232


PROTEA, s.r.o. 
Široký sortiment individuálnych a sériových ortopedicko- protetických pomôcok a obuvi.
Azalková 9 
821 01 Bratislava
www.protea.sk
t.č.:  02/43635036    
mobil: 0903239551
Fax: 02/43635037 
E-mail: protea@protea.sk

PROTETIKA, a.s.
Ortopedicko-protetické pomôcky, zdravotnícke potreby,  nábytok a obuv.
Bojnická 10
823 65 Bratislava
www.protetika.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Oddelenie predaja
t.č.:   02/44257456   
mobil:  0902 966560 ,  0902 965618
Fax:  02/44451826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          E-mail: predaj@protetika.sk  


REHA  SLOVAKIA, s.r.o. 
Výdaj
ňa zdravotníckych pomôcok re - ha. 
Brnianska 40 
811 04 Bratislava - Staré mesto 
www.rehaslov.sk
Poštová adresa:
VZP re - ha
P.O. BOX  80
830 07 Bratislava
t.č.:   02/54654317     02/54654318     02/54777705
t.č.:   02/54654317     02/54654318     02/54777705


SANTÉ, s.r.o. 
Predaj zdravotníckych potrieb, ortopedických pomôcok a obuvi. 
Bebravská 34
821 07 Bratislava - Vraku
ňa                                                                                                                                                                  
t.č.:   02/45640222     mobil:   0911 211233
         02/45640223                   0907 116979
         02/45640224                   0905 539730

THUASNE MEDICAL, s.r.o. 
Distribúcia a predaj zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok. 
Krížna 8 
811 07 Bratislava
www.thuasne.sk
t.č.:   02/55562835     mobil:    0903 720147  
Fax:  02/55421092
E-mail:  thuasnemedical@stonline.sk
THUASNE SK, s.r.o. 
Teslova 19
821 02 Bratislava - Ružinov
t.č.:   02/44450078                                      
Fax:  02/44450080


TRULIK  MEDICAL  TECHNOLOGY, s.r.o.
Predaj, výroba a servis zdravotníckych pomôcok. 
Hrachová 4 
821 05 Bratislava
www.trulikmedicaltech.com
t.č.:   02/43410751   
mobil:    0905648117
Fax:  02/43410751
E-mail:  office@trulikmedicaltech.comVITALITA, s.r.o.
Predaj zdravotníckych potrieb a ortopedicko-protetických pomôcok. 
Líščie údolie 57 
841 04 Bratislava
t.č.:   02/65411996


VSIPO,
Invalidné vozíky, predaj a servis.
Holubyho 3   
811 03 Bratislava - Staré mesto
t.č.:   02/54414959
Fax:  02/54414959

ZELENÁ  HVIEZDA Bratislava,

Výdaj
ňa zdravotníckych potrieb. 
Šustekova 2 
851 04 Bratislava - Petržalka
t.č.:   02/63535833     mobil:    0917 639280
         02/55569018
Fax:  02/63535833
E-mail:  bratislava@zelenahviezda.sk   


BREZNO
VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POMôCOK
- Michaela Ďuricová. 
Chalupkova 6
977 01 Brezno
Skype:   048/6112374   
mobil:    0907843783
E-mail: 
michaela.duricova@brnet.sk <mailto:michaela.duricova@brnet.sk>


ČADCA
ESKULAP, spol. s r.o
.
Zdravotnícke potreby. 
Palárikova 2311 
022 01 Čadca
t.č.:   041/4326588

TILIA, 
Zdravotnícke potreby, pomôcky a nábytok.
Palárikova 76/8 
022 01 Čadca
t.č.:   041/4332028
E-mail: 
tilia@stonline.sk <mailto:tilia@stonline.sk>

PROTETIKA, 
Výdaj
ňa zdravotníckych potrieb. 
Palárikova 1158 /NsP/
022 16 Čadca 
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
mobil:     0902966564


DETVA
SAFYKO,
 
Výdaj
ňa zdravotníckych pomôcok. 
M.R.Štefánika 876/11 
962 12 Detva
mobil:   0915815752


DOLNÝ KUBÍN
MEDIPO plus s.r.o.

Výdaj
ňa zdravotníckych pomôcok. 
Nemocničná 1944/10 
026 01 Dolný Kubín
t.č.:   043/5801586


GALANTA
HEBA,

Zdravotnícke pomôcky. 
Clementisové sady 1614
924 01 Galanta  
www.heba.sk <http://www.heba.sk>
t.č.:   031/7020845
Skype:   031/7804150

MENEP 
Výdaj
ňa zdravotníckych potrieb. 
Kpt. Nálepku 726/11, 
924 01 Galanta
t.č.:   031/7807973
Fax:  031/7807973

PROTETIKA,
Výdaj
ňa zdravotníckych potrieb. 
Hodská 373/38 
924 22 Galanta 
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
mobil:   0902966572


GIRALTOVCE
ALMA,
 
Výdaj
ňa zdravotníckych a ortopedicko-protetických pomôcok. 
Dukelská 57 
087 01 Giraltovce
t.č.:   054/7364041


HLOHOVEC
ACTIS,
 
Výdaj
ňa zdravotníckych pomôcok
Nábrežie A.Hlinku 27 
920 01 Hlohovec  
www.actis.sk <http://www.actis.sk>
t.č.:   033/7302453
E-mail: 
vzp@actis.sk <mailto:vzp@actis.sk>


HOLÍČ
HIPOKRAT, s.r.o.
  
Zdravotnícke potreby a pomôcky. 
Bernolákova 1
908 51 Holíč
mobil:     0903946798,  0903432023
E-mail: 
aspanirova@gmail.com <mailto:aspanirova@gmail.com>
HUMENNÉ
VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POTRIEB,
 
Ul.1.mája /areál NsP/ 
066 01 Humenné
t.č.:   057/7753292


KOMÁRNO
M-ART,
 
Zdravotnícke pomôcky.
Hlboká 10
945 01 Komárno 
www.zdravmat.sk <http://www.zdravmat.sk>
t.č.:   035/7725021      
Fax:  035/7725021                   
mobil:     0905261965,  0910579876


KOŠICE
ALEX,  výdaj
ňa zdravotníckych potrieb  
Nám. Oceliarov 23 
040 15 Košice - Šaca                                                                                                                                                   
t.č.:   055/6841016                                                                                        
E-mail:  vzp.alex@stonline.sk                                                                       

AL - SA spol. s r.o. 
Predaj zdravotnjíckych potrieb. 
Trieda SNP 1 
040 11 Košice                                                                                 
t.č.:   055/6429382                                                                                                                                                                      
         055/7895512                                                                                       
         055/7895511                                                                                        
E-mail:  al-sa@stonline.sk                                                                             
                            
                                                                                                                                                                                                                                         
CAMELIA, zdravotnícke potreby   
Zvonárska 23 
040 01 Košice - Staré mesto                                            
t.č.:   055/6964214                                                                                                                                                                                                                                            

COP spol. s r.o. /Centrum ortopedickej protetiky/ 
Zdravotnícke potreby, pomôcky, nábytok. 
Rastislavova 43 
040 01 Košice                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
t.č.:   055/6771485                
Fax:  055/6771485                                                                                          
E-mail: 
cop@ortocentrum.sk <mailto:cop@ortocentrum.sk>                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                          
MEDICAS s.r.o., výdaj
ňa zdravotníckych pomôcok 
Spišské námestie 2 
040 12 Košice - Nad jazerom                                                                                                         
t.č.:   0557289094    
mobil:    0918683062                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
MEDI  COOL s.r.o., výdaj
ňa zdravotníckych potrieb 
Poľovnícka 6 
040 11 Košice                                                                                                                                                                      
mobil:    0904841478                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MEDIKAL, zdravotnícke potreby 
Zvonárska 23 
04001 Košice - Staré mesto                                                                                                                                                             
t.č.:   0556225225    
mobil:    0907902975 

MEDISTA, 
Výdaj zdravotníckych a ortopedicko-protetických pomôcok.  
www.medista.sk <http://www.medista.sk>  
Marš. Koneva 1 
040 22 Košice - Dargovských hrdinov                                                 
t.č.   055/6711110    
mobil:    0905109033
E-mail: 
medista@medista.sk <mailto:medista@medista.sk>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Brigádnická 2 
040 11 Košice                                                                           
t.č.:   055/6857750    
mobil:    0905109033                                                    
E-mail: 
medista@medista.sk <mailto:medista@medista.sk>                                                                             


MEDULIENKA, výdaj
ňa zdravotníckych potrieb 
Cottbuská 13
040 23 Košice                            
t.č.:   055/6857714    
mobil:    0902528485
Fax:  055/6857714                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
NEOPROT, spol. s r.o. 
Výdaj
ňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok. 
Hlavná 70
040 01 Košice 
www.neoprot.sk <http://www.neoprot.sk>
t.č.:   055/7287714    
mobil:    0908710807
Fax:  0557287716
E-mail: 
kosice@neoprot.sk <mailto:kosice@neoprot.sk>  

ORTOPRO  PLUS, spol. s r.o. 
Výroba ortopedicko-protetických pomôcok. 
Skladná 8 
040 03 Košice  
www.ortopro.sk <http://www.ortopro.sk>                                                                       
t.č.:   055/6780491    
mobil:    0911707939                           
Fax:  055/6780491
E-mail: 
ortopro@dol.sk <mailto:ortopro@dol.sk>


PROTETIKA, a.s. 
Výdaj
ňa zdravotníckych potrieb. 
Trieda SNP 1 
040 11 Košice - Západ   
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
mobil:    0902966571    


SANITAS, výdaj
ňa zdravotníckych potrieb
Predaj ortopedicko-protetických, rehabilitačných a zdravotníckych pomôcok.
Jesenná 9 
040 01 Košice  
www.sanitaske.sk <http://www.sanitaske.sk>
t.č.:   055/6222925    
mobil:    0903736010
              0911709010
Fax:  055/7291581
E-mail: 
sanitaske@sanitaske.sk <mailto:sanitaske@sanitaske.sk>


STONEX  SLOVAKIA s.r.o. 
Predaj zdravotníckych pomôcok, potrieb a príslušenstva.
Garbiarska 2
040 01 Košice - Staré mesto                                               
t.č.:   055/6854009

VICTORIA, výdaj
ňa zdravotníckych potrieb
Zdravotnícke potreby, pomôcky a nábytok. 
Fejova 1 
040 01 Košice - Juh 
www.victoria-vzp.sk <http://www.victoria-vzp.sk>
t.č.:   055/6252757

VITALENA, výdaj
ňa zdravotníckych potrieb 
Predaj kompletného sortimentu zdravotníckeho materiálu a pomôcok.
Mäsiarska 26 
040 01 Košice - Staré mesto  
www.vitalena.sk <http://www.vitalena.sk>
t.č.:   055/6854074
E-mail: 
vitalena@mail.t-com.sk <mailto:vitalena@mail.t-com.sk>
VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POTRIEB,
Predaj ortopedických a zdravotníckych pomôcok a materiálu.
Varšavská 8 
040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce
mobil:    0905333044


KOVÁČOVÁ
SERVIS  INVO,
 
Predaj zdravotníckych pomôcok, invalidné vozíky, poradenstvo, servis.
Slnečná 1
967 32 Kováčová
www.servisinvo.sk <http://www.servisinvo.sk>
t.č.:   045/5205287    
mobil:    0905277085


KREMNICA
PINIA, 
Výdaj
ňa zdravotníckych pomôcok. 
Štefánikovo nám. 28/30
967 01 Kremnica
t.č.:   045/6790957
E-mail: 
pinia@inmail.sk <mailto:pinia@inmail.sk>


KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
SV. LUKÁŠA, 
Výdaj
ňa zdravotníckych pomôcok. 
Belanského 217/61
024 01 Kysucké Nové Mesto
t.č.:   041/4214598
E-mail: 
lek-lukas@stonline.sk <mailto:lek-lukas@stonline.sk>


LEVICE
PROTETIKA,
 
Výdaj
ňa zdravotníckych potrieb. 
Nám.E.M.Šoltésovej 2214 
934 03 Levice
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
mobil:    0902966581


LEVOČA
NÁDEJ, 
Zdravotnícke potreby, pomôcky a nábytok. 
Mäsiarska 1
054 01 Levoča
t.č.:   053/4510519


LIPTOVSKÝ HRÁDOK
EJA, 
Zdravotnícke potreby, pomôcky a nábytok. 
J.D.Matejovie 542/21 
033 01 Liptovský Hrádok
t.č.:   044/5219290     
mobil:    0904633781
E-mail: 
eja@hradok.sk <mailto:eja@hradok.sk>


LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
PROTETIKA, 
Výdaj
ňa zdravotníckych potrieb. 
Nám.Mieru 1 
031 23 Liptovský Mikuláš  
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
mobil:    0902966561VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POMôCOK, 
Predaj ortopedicko-protetických, rehabilitačných a kompenzačných pomôcok.
Ul.1.mája 19
031 01 Liptovský Mikuláš  
www.zdravie-nonstop.sk <http://www.zdravie-nonstop.sk>
t.č.:   044/5526971    

VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POTRIEB  - S.V. 
Jánošíkovo nábrežie 1212/2 
031 01 Liptovský Mikuláš
t.č.:   044/5525444LUČENEC
SANTÉ,
 
Zdravotnícke pomôcky. 
Štefana Moyzesa 50 
984 01 Lučenec
t.č.:   047/4323553


MARTIN
MAXIM  MARTIN, s.r.o.
 
Zdravotnícke pomôck . /špeciálna služba - zapožičiavanie invalidných vozíkov/. 
Jesenského 9
036 01 Martin
t.č.:   043/4221804
Fax:  043/4221804
E-mail: 
maximmt@maximmt.sk <mailto:maximmt@maximmt.sk>

PROTETIKA, 
Výdaj
ňa zdravotníckych potrieb. 
Škultétyho 1
036 01 Martin  
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
mobil:    0902966522MICHALOVCE
NÁDEJ,
 
Výdaj
ňa zdravotníckych potrie a pomôcok. 
Jána Hollého 181/ 74 
071 01 Michalovce
t.č.:   056/6436468
         056/6434282
         056/6433811MOLDAVA NAD BODVOU
ZDRAVO - M, s.r.o.
 
Zdravotnícke potreby a pomôcky. 
Ul. ČSA 35 
044 05 Moldava nad Bodvou
t.č.:   055/4604999      
mobil:   0903629201
E-mail: 
zdravo@centrum.sk <mailto:zdravo@centrum.sk>MYJAVA
PRIMA,
 
Výdaj
ňa zdravotníckych pomôcok. 
Nám. M.R.Štefánika 524/19 
907 01 Myjava  
www.lekaren-prima.sk <http://www.lekaren-prima.sk>
t.č.:   034/6214774
E-mail: 
sadakova@lekaren-prima.sk <mailto:sadakova@lekaren-prima.sk>NITRA
ADRIKA, výdaj
ňa zdravotníckych potrieb a pomôcok 
Predaj ortopedicko-protetických, rahabilitačných a kompenzačných pomôcok.           
Mlýnská 4 
949 01 Nitra    
www.zp-adrika.superfirmy.sk
t.č.:   037/6523209     mobil:    0908464224                                                      
Fax:  037/6578249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


G&G,  výdaj
ňa zdravotníckych pomôcok  
Predaj zdravotníckych potrieb. 
Hviezdoslavova trieda 35 
949 11 Nitra - Klokočina                                       
t.č.:   037/6511144                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                           
NEOPROT, spol. s r.o.
Výdaj
ňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok. 
Špitálska 6
950 01 Nitra  
www.neoprot.sk
t.č.:   037/6545271      mobil:     0915995638
Fax:  037/6545271
E-mail:  nitra@neoprot.sk  


ORTOPRO  PLUS, s.r.o.
Výroba a predaj ortopedicko-protetických pomôcok. 
Štefánikova 146 
949 01 Nitra  
www.ortopro.sk
t.č.:   037/7722702    
mobil: 0911273922NOVÉ ZÁMKY
PROTECH plus, spol. s r.o
.
Výroba, predaj, oprava zdravotníckych, ortopedicko-protetických pomôcok. 
Medzimlynie 7 
940 01 Nové Zámky  
www.protech.sk <http://www.protech.sk>
t.č.:   035/6401772
Fax:  035/6406960
E-mail: 
protech-plus@stonline.sk <mailto:protech-plus@stonline.sk>


PROTETIKA, 
Výdaj
ňa zdravotníckych potrieb. 
Slovenská 11
940  34 Nové Zámky  
www.proteika.sk <http://www.proteika.sk>
mobil:    0902966573 PIEŠŤANY
PAYBO, s.r.o.

Predaj rehabilitačných, ortopedicko-protetických a kompenzačnýchpomôcok, invalidné vozíky.
Winterova 10 
921 01 Piešťany  
www.paybo.sk <http://www.paybo.sk>
t.č.:   033/7721689
Fax:  033/7721689
E-mail: 
info@paybo.sk <mailto:info@paybo.sk>


PROTETIKA, 
Výdaj
ňa ortopedicko-protetických pomôcok
Pod Párovcami 5159
921 01 Piešťany  
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
mobil:    0902966578 
PLAVNICA
PRODATIK, s.r.o.
 
Výroba, aplikácia a servis ortopedicko-protetických pomôcok
065 45  Plavnica 41    
www.prodatik.sk
mobil:    0904185584
E-mail: 
info@prodatik.sk <mailto:info@prodatik.sk>POPRAD
PRO-BEN,
 
Výdaj
ňa ortopedicko-protetických pomôcok, oprava a úprava. 
Francisciho 3288/35 
058 01 Poprad  
www.proben.sk <http://www.proben.sk>
t.č.:   052/7731542     
mobil:    0910675255
E-mail: 
proben@proben.sk <mailto:proben@proben.sk>

PROTETIKA, a.s. 
Výroba ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok. 
L.Svobodu 69
058 01 Poprad  
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
E-mail: 
opp.poprad@protetika.sk <mailto:opp.poprad@protetika.sk>

ZDRAVMAT, 
Zdravotnícke potreby a pomôcky. 
Banícka 28 
058 01 Poprad
t.č.:   052/7722026POVAŽSKÁ BYSTRICA
MARÝNA,
 
Výdaj
ňa zdravotníckych pomôcok. 
Ul.1.mája 974 
017 01 Považská Bystrica
t.č.:   042/4326836

PROTETIKA, 
Výdaj
ňa zdravotníckych potrieb.
Nemocničná 986 
017 01 Považská Bystrica  
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
mobil:    0902966570

Späť
B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z
 
Späť
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIEŠŤANY
PAYBO, s.r.o.
Predaj rehabilitačných, ortopedicko-protetických a kompenzačnýchpomôcok, invalidné vozíky.
Winterova 10 
921 01 Piešťany  
www.paybo.sk <http://www.paybo.sk>
t.č.:   033/7721689
Fax:  033/7721689
E-mail: 
info@paybo.sk <mailto:info@paybo.sk>


PROTETIKA, 
Výdajňa ortopedicko-protetických pomôcok
Pod Párovcami 5159
921 01 Piešťany  
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
mobil:    0902966578 
PLAVNICA
PRODATIK, s.r.o. 
Výroba, aplikácia a servis ortopedicko-protetických pomôcok
065 45  Plavnica 41    
www.prodatik.sk
mobil:    0904185584
E-mail: 
info@prodatik.sk <mailto:info@prodatik.sk>POPRAD
PRO-BEN, 
Výdajňa ortopedicko-protetických pomôcok, oprava a úprava. 
Francisciho 3288/35 
058 01 Poprad  
www.proben.sk <http://www.proben.sk>
t.č.:   052/7731542     
mobil:    0910675255
E-mail: 
proben@proben.sk <mailto:proben@proben.sk>

PROTETIKA, a.s. 
Výroba ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok. 
L.Svobodu 69
058 01 Poprad  
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
E-mail: 
opp.poprad@protetika.sk <mailto:opp.poprad@protetika.sk>

ZDRAVMAT, 
Zdravotnícke potreby a pomôcky. 
Banícka 28 
058 01 Poprad
t.č.:   052/7722026POVAŽSKÁ BYSTRICA
MARÝNA, 
Výdajňa zdravotníckych pomôcok. 
Ul.1.mája 974 
017 01 Považská Bystrica
t.č.:   042/4326836

PROTETIKA, 
Výdajňa zdravotníckych potrieb.
Nemocničná 986 
017 01 Považská Bystrica  
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
mobil:    0902966570PREŠOV
ORTOPRO  PLUS, s.r.o.  
Výroba,opravy a úpravy ortopedicko-protetických pomôcok, ortopedické topánky.   
www.ortopro.sk                                                                                                                                                                        
Hollého 14 
080 01 Prešov    
mobil:     0911707917                                       
                                                                                                                          
Poliklinika Reimanus,
sídlisko Sekčov
08001 Prešov
t.č.:   051/7701263    
mobil:    0903707939


PROTEPON, výdajňa ortopedicko-protetických pomôcok 
Výroba a opravy ortopedických a protetických pomôcok.
Šoltésovej 4 
080 01 Prešov
t.č.:   051/7721168    
mobil:    0911233060                                                       
E-mail:  protepon@mail.t-com.sk                                                                                                                                                                                             

Servis  INVO  /pobočka/  -  výdajňa zdravotníckych potrieb

Distribúcia a servis zdravotníckych pomôcok, poradenstvo.   
www.servisinvo.sk
Volgogradská 5 
080 01 Prešov
p. Spišák   -   mobil:   0905277084 


THUASNE MEDICAL, s.r.o., výdajňa zdravotníckych potrieb
Distribúcia a predaj zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok.
Požiarnická 15 
080 01 Prešov  
www.thuasne.sk
t.č.:   051/7583215
         051/7583216
Fax:  051/7583217
E-mail:  thuasnemedicalpo@stonline.sk


UNAMED, s.r.o.
Výdajňa zdravotníckych pomôcok. 
Pavlovičovo nám. 8
080 01 Prešov
t.č.:   051/7720393     mobil:     0908992711
Fax:  051/7720393
E-mail: 
unamedvzp@zoznam.sk <mailto:unamedvzp@zoznam.sk>


VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POTRIEB
Ul. Kpt. Nálepku 2 
080 01 Prešov                                                                                                                    
t.č.:   051/7732195


ZDRAVMAT, s.r.o.
Zdravotnícke potreby, pomôcky a nábytok. 
Františkánske nám. 3/A  
080 01 Prešov
t.č.:   051/7724698
E-mail:  zdravmat@mail.t-com.sk


ZDRAVOTNÍCKE POTREBY,
Zdravotnícke pomôcky, nábytok, vybavenie. 
Levočská 7 
080 01 Prešov
t.č.:   051/7710526REVÚCA
PROTOVIK, s.r.o. 
Zhotovovanie a výdaj individuálnych ortopedicko-protetických pomôcok. 
Železničná 2/49 
050 01 Revúca 
www.protovik.sk <http://www.protovik.sk>
t.č.:   058/4491630    
mobil:    0903627775
               0903627772
E-mail: 
protovik@zoznam.sk <mailto:protovik@zoznam.sk> 
                    

REVITAL, 
Výdajňa zdravotníckych pomôcok. 
Hviezdoslavova 65/4
050 01 Revúca
t.č.:   058/4426050     
mobil:    0905896642
Fax: 058/4426050


RIMAVSKÁ SOBOTA
PROTETIKA, 
Výdajňa zdravotníckych potrieb. 
Malohontská ul. /Dom služieb/ 
979 01 Rimavská Sobota  
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
mobil:    0902966565


ROŽŇAVA
MARKONT - n, s.r.o. 
Predaj zdravotníckych a ortopedických výrobkov. 
Štítnická 9
048 01 Rožňava
t.č.:   058/7885790     
         058/7885791
         058/7325201
mobil:    0905450397

MEDEA, 
Výdajňa zdravotníckych pomôcok. 
Čučmianska dlhá 15 
048 01 Rožňava
t.č.:   058/7885420

PROTETIKA, 
Výdajňa zdravotníckych potrieb. 
NsP Svätej Barbory 
048 83 Rožňava  
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
mobil:     0902966575


SENEC
OLMED, 
Zdravotnícke pomôcky. 
Mierové nám. 6
903 01 Senec
t.č.:   02/20206080     
mobil:     0915725582
E-mail: 
lekaren@olmed.sk <mailto:lekaren@olmed.sk>


SENICA
PROTETIKA, 
Výdajňa zdravotníckych potrieb. 
Sotinská 1588 
905 01 Senica  
www.proteika.sk <http://www.proteika.sk>
mobil:    0902966563SEREĎ
MIRIAM, 
Výdajňa zdravotníckych potrieb. 
Ivana Krasku 2464/38
926 01 Sereď
t.č.:   031/7890675
Fax:  031/7890675


SKALICA
VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POTRIEB , 
Potočná 79 
909 01 Skalica
t.č.:   034/6969207    
         034/6589448                    
mobil:    0903946798
               0904400225SLÁDKOVIČOVO
HEBA, 
Zdravotnícke pomôcky. 
J.Dalloša 1354/30
925 21 Sládkovičovo  
www.heba.sk <http://www.heba.sk>
Skype:   031/7842320


SNINA
ZDRAVOTNÍCKE POTREBY - Harmaňošová.
Študentská 2681 
069 01 Snina
t.č.:   057/4491645


SOBRANCE
KOROS, s.r.o. 
Zdravotnícke potreby. 
Nám. Slobody 26
073 01 Sobrance
t.č.:   056/6521088    
mobil:    0905848173


SPIŠSKÁ NOVÁ VES
ORTO KOMPLET spol. s r.o. 
Výroba a výdaj individuálne vyhotovených ortopedicko-protetických pomôcok, invalidné vozíky.
Jánskeho 1
052 01 Spišská Nová Ves  
www.ortokomplet.sk <http://www.ortokomplet.sk>
t.č.:   053/4411876
Fax:  053/4297250
E-mail: 
ortokomplet@ortokomplet.sk <mailto:ortokomplet@ortokomplet.sk>

ZDRAVOTNÍCKE POTREBY NA MIERI, 
Štefánikovo námestie 6
052 01 Spišská Nová Ves
t.č.:   053/4465275


STARÁ ĽUBOVŇA
MEDEA, 
Výdajňa zdravotníckych pomôcok
Nám. Sv.Mikuláša 2
064 01 Stará Ľubovňa
t.č.:   052/4369297
E-mail: 
medea@stonline.sk <mailto:medea@stonline.sk>


STARÁ TURÁ
MEDINA, 
Výdajňa zdravotníckych pomôcok.
Gen.M.R.Štefánika 355/4
916 01 Stará Turá
t.č.:   032/7764897
E-mail: 
medinavzp@stonline.sk <mailto:medinavzp@stonline.sk>


SVIDNÍK
M.J. spol. s r.o.
Zdravotnícke potreby - výdajňa zdravotníckych pomôcok. 
MUDr. Pribulu 149 
089 01 Svidník
t.č.:   054/7525357


ŠAĽA
EDAS,
Výdajňa zdravotníckych potrieb. 
Hollého 9 
927 05 Šaľa
t.č.:   031/7709061,   031/7709185,   031/7709062
TOPOĽČANY
DEJA, 
Výdajňa zdravotníckych pomôcok. 
Jurkovičova 2830 /obchodné centrum/ 
955 01 Topoľčany  
www.janadel.sk <http://www.janadel.sk>
t.č.:   038/5326820     
Fax:  038/5326820                    
mobil:    0902645713
               0918675302
E-mail: 
jana.del@zoznam.sk <mailto:jana.del@zoznam.sk>
             
janadel@janadel.sk <mailto:janadel@janadel.sk>

NEOPROT, 
Výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok. 
Pavlovova 343 
955 20 Topoľčany  
www.neoprot.sk <http://www.neoprot.sk>
t.č.:   038/5323403 - 404
mobil:     0915468887
Fax:  038/5323405
E-mail: 
topolcany@neoprot.sk <mailto:topolcany@neoprot.sk>TREBIŠOV
JST ZDRAVIE, s.r.o
Výdaj a predaj zdravotníckych pomôcok. 
J.Záborského 3718 6/A 
075 01 Trebišov
t.č.:   056/6763664

PROTETIKA, 
Výdajňa zdravotníckych potrieb. 
SNP 1079/76 
075 08 Trebišov  
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
mobil:    0902966577

VITALIS VIGOR, 
Predaj zdravotníckych potrieb, pomôcok a nábytku. 
Komenského 2137/43
075 01 Trebbišov
t.č.:   056/6688590


TRENČÍN
HÝGIA, zdravotnícke potreby 
Výroba a predaj zdravotníckych potrieb a pomôcok.
Dolný Šianec 1 
911 48 Trenčín                                                                     
t.č.:   032/6520424                                                                                           
         032/6582258                                      
Legionárska 5
911 01 Trenčín
t.č.:   032/6526180
         032/6525065                                                          
                                                                                                                                                          

ORTOPRO  PLUS, s.r.o.
Výroba a prejaj ortopedicko- protetických pomôcok.
Partizánska 3731 
911 01 Trenčín 
www.ortopro.sk
mobil:     0911273921           


PROTETIKA a.s.
Výdajňa zdravotníckych potrieb.
Soblahovská 4 
911 70 Trenčín  
www.protetika.sk
mobil: 0902966580

TRNAVA
Zdravotnícke potreby MARIANUM, 
Široký sortiment ortopedických a rehabilitačných pomôcok, odborné poradenstvo, servis invalidných vozíkov. 
Andreja Žarnova 9 
917 01 Trnava
t.č.:   033/5501727


MEDA, výdajňa zdravotníckych potrieb 
Predaj zdravotníckych potrieb. 
Štefánikova 20 
917 01 Trnava
t.č.:   033/5511248

NEOPROT, spol. s r.o.
Výdajňa ortopedicko-protetických a zdravotníckych pomôcok. 
Hospodárska ulica 35 
917 01 Trnava 
www.neoprot.sk
t.č.:   033/5341034   
mobil:    0905552685,  0907310457                                                
Fax:  033/5516185                   
E-mail:  trnava@neoprot.sk

                                                                                                                                                                                  
ZDRAVOTNÍCKE POTREBY, 
Predaj zdravotníckych potrieb, ortopedických a rehabilitačných   pomôcok.
Starohájska 2
917 01 Trnava                                                                                                     
t.č.:   033/5503165TVRDOŠÍN
KARIN, 
Výdajňa zdravotníckych pomôcok. 
Školská 165/2 
027 44 Tvrdošín
t.č.:   043/5520482
Skype:   karina.marusakova
mobil:     0911015617
E-mail: 
vzp.karin@mail.t-com.sk <mailto:vzp.karin@mail.t-com.sk>VEĽKÉ KAPUŠANY
SANITA, 
Výdajňa zdravotníckych potrieb. 
Fábryho 21
079 01 Veľké Kapušany
t.č.:   056/6385055


VRANOV NAD TOPĽOU
ZDRAVMAT, 
Zdravotnícke potreby a pomôcky. 
M.R.Štefánika 876/198
093 01 Vranov nad Topľou
t.č.:   057/4431254
E-mail: 
zdravmat@gmail.com <mailto:zdravmat@gmail.com>ZLATÉ MORAVCE
PROTETIKA, 
Výdajňa zdravotníckych potrieb. 
Bernolákova 24 
953 01 Zlaté Moravce  
www.protetika.sk <http://www.protetika.sk>
mobil:    0902966569
ZVOLEN
HARMONIA, 
Výdajňa zdravotníckych potrieb. 
Štúrová 5150/54 
960 01 Zvolen
t.č.:   045/5479818    
mobil:     0908824882
Fax:  045/5479818
E-mail: 
vkharmonia@stonline.sk <mailto:vkharmonia@stonline.sk>

JANA PHARM, 
Výdajňa zdravotníckych pomôcok. 
M.R.Štefánika 805/15 
960 01 Zvolen
t.č.:   045/5320045

MEDOKAD, 
Zdravotnícke potreby, pomôcky a nábytok. 
Bystrický rad 83 
960 01 Zvolen
t.č.:   045/5325440   
mobil:     0907878811
Fax:  045/5325440
E-mail: 
medokad@medokad.sk <mailto:medokad@medokad.sk>

NEOPROT spol. s r.o.
Výdajňa ortopedicko- protetických zdravotníckych pomôcok. 
Kuzmányho náb.28 
960 01 Zvolen  
www.neoprot.sk
t.č.:   045/5201638    
mobil:     0918683894
E-mail: 
zvolen@neoprot.sk <mailto:zvolen@neoprot.sk>


ZELENÁ HVIEZDA,
Výdajňa zdravotníckych potrieb. 
V.P.Tótha 2088 
960 01 Zvolen  
www.zelenahviezda.sk
t.č.:   045/5333026
Fax:  045/5333026
E-mail: 
zvolen@zelenahviezda.sk <mailto:zvolen@zelenahviezda.sk>ŽIAR NAD HRONOM
MARTA, 
Výdajňa zdravotníckych pomôcok. 
A.Dubčeka 28 
965 01 Žiar nad Hronom
t.č.:   045/6942205
         045/6723679
Fax:  045/6723679
E-mail: 
vzpmarta@pharmnet.sk <mailto:vzpmarta@pharmnet.sk>


ŽILINA
BSTÄNDIG  SLOVAKIA, s.r.o. 
Výdaj zdravotníckych pomôcok. 
Vojtecha Spanyola 43 
010 01 Žilina                                                              
t.č.:   041/7245634                                                                                            
                                                             
                                                                                      
HYGMA, s.r.o.
Predaj  ortopedických a zdravotníckych pomôcok.
Vysokoškolákov 31 
010 08 Žilina
t.č.:   041/5410885
         041/5627071
Fax:  041/5627071
E-mail: 
hygma.sro@zoznam.sk


ORTOPRO  PLUS, s.r.o.
Výroba, opravy a úpravy ortopedicko-protetických pomôcok. 
Vojtecha Spanyola 43 
010 01 Žilina 
www.ortopro.sk
mobil:    0911707957


PRO - TECH  SK, s.r.o.
Výroba a predaj ortopedicko-protetických pomôcok. 
Kysucká cesta 3 
010 01 Žilina
t.č.:   041/5626283     mobil:   0904660497
E-mail:  pro-tech@nextra.sk


SANITAS, výdajňa zdravotníckych potrie  
Predaj zdravotníckych, ortopedických, protetických, kompenzačných pomôcok a invalidných vozíkov.
Predajne:                                                                                                                                                                                                                     
Vojtecha Spanyola 43 
010 01 Žilina
t.č.:   041/7634176    
mobil:    0918763619
E-mail:  sanitasza@centrum.sk

Jána Milca 11 
010 01 Žilina
t.č.:   041/56233801    
mobil:    0903511322
E-mail:  sanitasza@centrum.sk
ŽELIEZOVCE
VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POMôCOK
Mierová 26 
937 01 Želiezovce  
www.zdravotnickepomocky.net <http://www.zdravotnickepomocky.net>
t.č.:   036/7593893