Slovník pojmov  - Fóbie
Fóbia alebo bezdôvodný chorobný strach z vecí alebo situácií, sprevádzaný úzkosťou. Strach a úzkosť sú dva odlišné termíny. Strach je odpoveď na konkrétne nebezpečenstvo, úzkosť predstavuje silný emočný stav.

Ablutofóbia -
strach z umývania
Aichmofóbia - strach z ihiel a ostrých predmetov
Akribofóbia - strach pisateľa, že niečo nesprávne napísal
Atychifóbia - strach dopustiť sa chýb
Autofóbia - strach zo seba samého
Bargainofóbia - strach z výpredajov
Chorofóbia - strach tancovať
Klinofóbia - strach ľahnúť si do postele
Dikefóbia - strach zo spravodlivosti
Enofóbia - strach z vína
Erotofóbia - strach z erotických predstáv
Hyalofóbia - strach zo skla
Karagulofóbia - strach zosmiešniť sa
Kylofóbia - strach predkloniť sa
Leukofóbia - strach z bielej farby
Logiomechanofóbia - strach z počítačov
Mikrofóbia - strach z maličkých vecí
Ofresiofóbia - strach z pachov a vôní
Onomatofóbia - strach počuť určité slová
Paralipofóbia - strach z nevykonania rituálneho príkazu či predstavy
Pantofóbia - strach zo všetkého
Penterafóbia - strach zo svokry
Plutofóbia - strach zbohatnúť
Pogonofóbia - strach z fúzov a brady
Sociálna fóbia - strach z medziľudských kontaktov, kde človek vedome, nevedome        
                           a negatívne od seba samého očakáva vlastné zlyhanie
Venustrafóbia - strach z pekných žienSpäť na obsah
Späť na obsah