Lieky, ktoré sa odporúčajú alebo neodporúčajú brať pred plánovaním tehotenstva, počas tehotenstva a dojčenia keď je matka liečená na RA

Počas našej účasti na kongresoch IOYR (Medzinárodná organizácia reumatickej mládeže)v Nórsku (2001)a vo Švajčiarsku (2004), ako aj na lekárskych kongresoch a sympóziách, ktorých sme sa za posledné roky zúčastnili, často rezonujú aj otázky týkajúce sa medikamentóznej liečby reumatičiek plánujúcich tehotenstvo. Na základe viacerých štúdií uskutočnených v európskych krajinách, na Slovensku,  dokonca aj v Juhoafrickej Republike (viď časopis Joint Ability * Summer 2010) odznelo na margo tejto témy veľa  prednášok a vstupov s podobnými výstupmi.
Zozbierali sme pre vás naše vlastné doterajšie skúsenosti a informácie, ktoré odzneli na spomínaných lekársko-pacientskych stretnutiach. Na základe nich  si dovoľujeme uverejniť krátky, orientačný zoznam liekov, ktoré reumatické mamičky môžu alebo nemôžu počas tehotenstva užívať (Samozrejme, len po konzultácii s reumatológom, gynekológom a po zvážení ich individuálnych terapeutických potrieb!):

Počas tehotenstva
sa podľa vyššie uvedených zdrojov užívanie týchto liečiv

všeobecne povoľuje:

·
NSAID (diklofenak, ibuprofén, naproxen...) - nesteroidové  antireumatiká až do posledných 6 týždňov pred pôrodom, aj keď sa môže stať, že počas užívania týchto liekov bude otehotnenie problematické.
Na Slovensku sa odporúča počas tehotenstva Ibalgin. Ak je žena v remisii, NSAIDs sa môžu nahradiť paracetamolom (Panadol)
.
·Salazopyrin (Sulfasalazín) - považuje sa bezpečný počas tehotenstva, ak je to nutné
·Steroidy (Prednizon, Medrol) v nižších dávkach do 10 mg počas všetkých troch období -pred, počas tehotenstva aj dojčenia
·Cyklosporín (Sandimmun Neoral) - v našich podmienkach sa odporúča tento liek po potvrdení tehotenstva vysadiť, ale napr. nórska reumatologička pani Öestensen, venujúca sa materstvu,  ho  zaradila medzi  bezpečné

nepovoľuje sa:

·
Methotrexat
·Arava (Leflunomid)
·antimalariká (zlato)
·biologické preparáty (Enbrel, Humira...)- zatiaľ neboli dostatočne preskúmané

Uvedené informácie sú len orientačné,  všetky zmeny v liečbe konzultujte s lekárom!                    Pozor
! Podobné obmedzenia platia aj pre mužov liečených na RA, ktorí plánujú s partnerkou tehotenstvo! 

Späť na predchádzajúcu stránku