Milé mamičky-reumatičky! (Späť na úvod)

      Dovoľujem si vás osloviť s prosbou o pomoc budúcim matkám-reumatičkám a cez vaše cenné skúsenosti im poodhaliť kus pravdy o tomto vzácnom, no náročnom období, akým tehotenstvo popri reumatickom ochorení nepochybne je. Určite si sami spomínate na množstvo možno nezodpovedaných otázok, ktoré ste denno-denne riešili, aby ste zabezpečili čo možno najbezpečnejší, najzdravší a najmenej rizikový príchod vášho dieťatka na svet. Tá istá cesta čaká aj ďalšie mladé ženy s reumou, ktoré potrebujú vaše skúsenosti, aby sa nebáli a aby sa za pomoci vás mohli aj s partnermi rozhodnúť, či a ako túto cestu podstúpia.

      Uverejnením vašich odpovedí na našej stránke si kladiem za cieľ získať z čisto pacientskeho pohľadu prehľad o problematike a v budúcnosti tým pomôcť ďalším  generáciám mamičiek, ktoré majú reumatické ochorenie.
     
      Stránka je priebežne aktualizovaná a bude na nej možné zverejniť aj vaše fotografie.  Týmto vás zároveň prosím o zaslanie spoločných fotografií , prednostne Vás a Vášho dieťaťa, prípadne aj s partnerom na adresu
materstvo@mojareuma.sk, ktoré by ste boli ochotné zverejniť. S fotografiami sa bude spájať len vaše meno a meno vášho dieťatka, napr.: "Mária a Peťko". Tie z vás, ktoré budú chcieť, môžu uviesť aj telefonický alebo mailový kontakt na seba. Kvôli zabezpečeniu vašej anonymity budú fotografie a dotazníky uvedené zvlášť, vo fotogalérii, resp. v sekcii "materstvo". Prosím, posielajte len kvalitné a zreteľné foto, kde ste Vy a Vaše dieťa. Ak poznáte ďalšie mamičky s reumou, môžete im dotazník preposlať.
      Po spracovaní a uverejnení materiálov vás budeme čo najskôr informovať.

      Ďakujem a teším sa na spoluprácu!

      Ingrid Regiecová, SMR

Dotazník na stiahnutie a vyplnenie vo formáte word.
Čo vám odkazujú naše mamičky