Meno, priezvisko :
Dodacia adresa :
Mesto :
PSČ :
Tel. č.:
E-mail :
Záväzne si objednávam :
ks DVD s cvičebnými zostavami pre deti s JIA (á 5,-€)
ks DVD s cvičebnými zostavami pre dospelých s RA (á 5,-€)
počet:
počet:
Spolu
+ poštovné a balné 2,69,- €
Spôsob platby :
Pri platbe bankovým prevodom, poštovné a balné v sume 2,69,- € pripočítajte k sume Vašej objednávky a túto sumu zašlite na číslo účtu  1897835356/0200 VÚB
variabilný symbol: 1112
správa pre prijímateľa : Vaše priezvisko
Ulica :
Milí priatelia, LPRe - SMR v spolupráci s rehabilitačným oddelením NÚRCH pre Vás vytvorili dve jedinečné cvičebné DVD, a to
s cvičebnými zostavami pre deti s JIA a
s cvičebnými zostavami pre dospelých s RA.
Inštruktážne cvičenia na oboch DVD sú určené pre reumatických pacientov na cvičenie v domácom prostredí, pričom jednotlivé cviky vykonáva detský, príp. dospelý pacient pod dozorom rehabilitačnej pracovníčky z NÚRCH. Cvičenia sú zamerané na precvičovanie celého tela po častiach. Naučia pacienta správnym návykom a postupom pri domácom cvičení, držaní tela, dýchaní, ale aj ako správne používať dlahu, terapeutickú plastelínu,  ako a kedy aplikovať kryoterapiu. Precvičenie všetkých sekvencií trvá cca 30 minút.
Cena jedného kusu DVD je 5,- €  + poštovné a balné 2,69,- €.