Logo SMR_kruh
Logo Klbik_kruh
Banner LPR_1x2m_3
Liga proti reumatizmu - Sekcia mladých reumatikov na Slovensku

Liga proti reumatizmu - Sekcia mladých reumatikov (LPRe - SMR) oficiálne vznikla v roku 1998, jej členmi sú mladí reumatici - členovia LPRe SR do 35 rokov. Z podobnej iniciatívy a potreby špecifikovať činnosť z ohľadom na potreby najmladších, vznikol v roku 2003 aj Klub Kĺbik pre deti do 18 rokov a ich rodičov.
Na začiatku bolo dlhoročné priateľstvo skupiny teenagerov, ktorí sa cez letné prázdniny počas liečenia v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch každoročne stretávali. Počas dlhých letných popoludní, keď im už skončili liečebné procedúry a vyšetrenia, krátili si čas prechádzkami, dlhými rozhovormi alebo hrou. Priateľstvá sa neprerušili ani po skončení liečenia a pokračovali na diaľku aj po návrate domov. Prekonávaním rôznych problémov, sú si vzájomne bútľavými vŕbami. Riešia nové životné situácie, ktoré doteraz nepoznali. Pre niekoho je ťažké vyrovnať sa so skutočnosťou, že pri chôdzi si musí pomáhať barlami alebo na presun potrebuje invalidný vozík. Niektorých občas čaká operácia kĺbu alebo iný chirurgický zákrok. Problémy s neželateľnými účinkami novej liečby sa znášajú ľahšie, keď priateľ povzbudí a povie, že čoskoro nevoľnosť ustúpi, alebo poradí, čoho sa treba vyvarovať. Toto sú problémy veľmi vzdialené od bežných tažkostí mladých ľudí, ich spolužiakov a priateľov doma, ktorí sa v tomto mladom veku tešia z relatívnej bezstarostnosti. Mladý reumatik je často okolnosťami donútený predčasne dospieť, aby sa dokázal vyrovnať so zdravotnými problémami. Musí zvažovať, či zvládne ukončiť školu v riadnom termíne alebo či si po jej dokončení nájde primerané zamestnanie. Niektorí už v mladom veku musia zostať doma a stať sa poberateľmi invalidného dôchodku, bez práce a pocitu užitočnosti. Množstvo nezodpovedaných otázok prenasleduje mladého reumatika, keď sa chce osamostatniť alebo si chce založiť vlastnú rodinu. Vždy, ked má niekto z nás väčšie zdravotné problémy alebo sa nachádza v nemocnici, akosi samozrejme sa o tom dozvieme a vzájomne sme si oporou. Výnimkou nie sú partnerské vzťahy, či uzavretie manželstva a založenie si rodiny medzi dvoma reumatikmi.
Po prvom rekondičnom pobyte, ktorý zorganizovala centrála LPRe SR, si uvedomili, že ak v budúcnosti chcú robiť podobné akcie a oslovovať stále nových mladých reumatikov, mali by svoje „spoločenstvo“ zlegalizovať. Pre túto ich iniciatívu mala veľké pochopenie pani MUDr. Mária Orlovská, tajomníčka LPRe SR. V roku 1998 pri Lige proti reumatizmu oficiálne vznikla Sekcia mladých reumatikov. Odvtedy  zorganizovali viacero rekondičných pobytov. V ostatnom čase v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Wyeth pripravujú každoročne spoločné rekondično-integračné pobyty aj pre deti z Klubu Kĺbik. Pripravujú si vlastné stránky v Informačnom bulletine LPRe SR a majú vlastnú publikačnú činnosť (Boľavý Kĺbik a Kamienky z mozaiky). Vždy v októbri pri príležitosti Svetového dna reumatizmu organizuje SMR benefičné predstavenia a zapája sa do všetkých aktivít, ktoré organizuje LPRe SR (napríklad verejnú zbierku), a tiež spolupracujeme s médiami. Členovia SME sa zúčast
ňujú na rôznych tréningových programoch na osobnostný rozvoj a zvyšovanie sebavedomia ľudí so špeciálnymi potrebami. Svojou činnosťou sa snažia zvýšit informovanosť o rovnakých príležitostiach pre svojich členov. Radi by aktívne prispievali k odstraňovaniu diskriminačných zvyklostí, predsudkov, ale aj doteraz platných zákonov. Už počas legislatívneho procesu zákonov, ktoré ovplyvňujú život ľudí so špeciálnymi potrebami, ich podľa možnosti pripomienkujú alebo upozorňujú na ich dôsledky. Poskytujú pre svojich členov sociálno-konzultačné poradenstvo a radia si navzájom pri odstraňovaní architektonických bariér domácnostiach alebo na pracovisku.
SMR spolupracuje s občianskymi združeniami s podobným zameraním a pravidelne sa zúčast
ňuje na národných i medzinárodných Abilympiádach (Praha, r. 2000 a New Dillí, r. 2003, Japonsko 2007).
Od roku 2001 je SMR členom Medzinárodnej organizácie mladých reumatikov (IOYR).
Zaujímavých aktivít a podujatí je veľa, ale pre vedenie SMR je stále najdôležitejší osobný priateľský kontakt s členmi a v pravý čas nezištne ponúknutá pomocná ruka.

Jana Dobšovičová Černáková
predsedníčka  SMR a KK
SMR (od 1998) - organizácia združujúca reumatickú mládež cca od 18-35 rokov a ich rodinných príslušníkov a priateľov.
KK (od 2003) - sesterská organizácia SMR združujúca deti s reumatickým postihnutím do 18 rokov a ich rodičov.
Reprezentačný poster SMR pri LPR na Slovensku.
 
Nahor