Nahor
Liga proti reumatizmu - Sekcia mladých reumatikov  ( LPRe-SMR)
Bc. Jana Dobšovičová Černáková
Nábrežie Ivana Krasku 4
921 01 Piešťany
+ 421 - 0905 445 582
E-mail:
jc@in.slovanet.sk, sekretariat@mojareuma.sk
Web:
www.mojareuma.sk
IČO: 31822142007
DIČ: 2022141275
Bankové spojenie: 1897835356/0200 VÚB expozitúra Vrbové

Liga proti reumatizmu, sekretariát
Nábrežie Ivana Krasku 4
921 12 Piešťany
+ 421- 033 - 73 014 14
E-mail:
liga@nurch.sk
Web: www.nurch.sk

Ďalšie kontakty na členov výboru LPRe-SMR


Žiadosť o predvolanie na ambulantné vyšetrenie/ hospitalizáciu
do NÚRCH v Piešťanoch

____________________________________________________________
Správca web stránky:
E-mail: spravca@mojareuma.sk