Milé mamičky-reumatičky! (kliknite)

     
Dovoľujem si vás osloviť s prosbou o pomoc budúcim matkám-reumatičkám a cez vaše cenné skúsenosti im poodhaliť kus pravdy o tomto vzácnom, no náročnom období, akým tehotenstvo popri reumatickom ochorení nepochybne je. Určite si sami spomínate na množstvo možno nezodpovedaných otázok, ktoré ste denno-denne riešili, aby ste zabezpečili čo možno najbezpečnejší, najzdravší a najmenej rizikový príchod vášho dieťatka na svet. Tá istá cesta čaká aj ďalšie mladé ženy s reumou, ktoré potrebujú vaše skúsenosti, aby sa nebáli a aby sa za pomoci vás mohli aj s partnermi rozhodnúť, či a ako túto cestu podstúpia. (Pokračovanie)

Dotazník na stiahnutie a vyplnenie vo formáte word.
Čo vám odkazujú naše mamičky
Naše menšie i väčšie ratolesti:
Fotogaléria
Z dôvodu ponechania autenticity tieto dotazníky uverejňujeme bez väčších korektúr, tak ako ich mamičky vyplnili.
Materstvo a lieky