Pozrite si video !!! 12.október - Svetový deň reumatizmu. Janka Dobšovičová Černáková, predsedkyňa SMR a KK hovorí o každodennom živote reumatika.
2.
1.
3.

Tu si môžete pozrieť video nielen všeobecne o reumatických ochoreniach ale aj príbehy niektorých z nás.
Rekondično-integračný pobyt v Liptovskom Jáne 2009