Janka Dobšovičová Černáková

- patrónka optimizmu, sociálnych istôt,
všetkých detí a mladých reumatikov  


sekretariat@mojareuma.sk

SMR-tím, členovia Výboru, tzv. Výborníci
Zuzka Puzderová

-
patrónka: administratívy a kreativity

tajomnik@mojareuma.sk

Gabika Skokanová

- patrónka finančných istôt

gabika@mojareuma.sk

Maťka  Godányiová

- patrónka zahraničných vecí a
jazykovej zdatnosti

martina@mojareuma.sk
Radoslav Regiec

- patrón webovej stránky a
technických  záležitostí
 

spravca@mojareuma.sk
Ingrid Regiecová

- patrónka dobrých nápadov a zdravotných záležitostí,
spolupatrónka zahraničných vecí  a webovej stránky

ingrid@mojareuma.sk
Ivetka         Klaková

- patrónka dobrej kondície a fyzickej zdatnosti

myska@mojareuma.sk
Gabika Černá

- patrónka dobrých rád a 1. pomoci
   

gabic@mojareuma.sk
Lenka Svorová

- patrónka dobrej nálady, humoru  a kreativity


lenka@mojareuma.sk
Ivetka Pajunková

- patrónka
revíznych záležitostí    

ivetkap@mojareuma.sk
Jožko DJ Dobšovič

- pomocná ruka a všeobecná podpora  

dj@mojareuma.sk
Adriana Salamová

- patrónka
vzťahov s verejnosťou    

adriana@mojareuma.sk
Ingrid Brečová

- členka výboru
   

ingridb@mojareuma.sk