Partneri 2010

Ďakujeme partnerom LPRe - SMR,

ktorí nám pomohli finančne, prispeli materiálne, poskytli dotáciu, odpracovali veľa hodín bez nároku na odmenu ako dobrovoľníci, prejavili záujem alebo povzbudili.
Vaša pomoc bola v prospech mladých reumatikov a detí s reumatickým ochorením JIA.
       
V mene detí, rodičov a mladých reumatikov vyjadrujeme úprimnú vďaku.
                                                                                                               Výbor LPRe-SMR

2010
ROCHE Slovensko s.r.o.
Danica Van Hulle, Piešťany
IWC of Bratislava  (Medzinárodný klub žien)
Slovenský syndikát novinárov
Slovaktual, o. z. Vajanského 58, Piešťany
Abbott Laboratories Slovakia, s. r. o.
UCB s.r.o., org. zložka, Úprkova 4, 811 04 Bratislava
Vidiek a Ján Kuric
Národné osvetové centrum - Dom umenia Piešťany
Kamaráti z Krakovian
Bonsens s.r.o., Jesenského 3, Nové zámky2009

WYETH Slovensko
ABBOTT Laboratories Slovakia
ROCHE Slovensko s.r.o.
Národné osvetové centrum - Dom umenia Piešťany
Nové divadlo DINO Horná Streda
Mesto Piešťany
Helena Feketeová - Hračky Vrbové
Jozef Minárik - Cukrovinky Vrbové
Galbavá - Jawex Trebatice

2008
WYETH Slovensko
ROCHE Slovensko
IWC of Bratislava
Mesto Trnava
Dom umenia Piešťany
Jozef Minárik - Cukrovinky Vrbové
Helena Feketeová - Hračky Vrbové

PARTNERI LPRe - SMR v roku 2011

Partneri 2011

Ďakujeme partnerom LPRe - SMR a všetkým prispievateľom 2 % z dane,

ktorí prejavili dôveru nášmu občianskemu združeniu a svojím šľachetným príspevkom pomohli  a podporili činnosť LPRe-SMR a Klubu Kĺbik finančne, prispeli materiálne, poskytli dotáciu, odpracovali veľa hodín bez nároku na odmenu ako dobrovoľníci, prejavili záujem alebo povzbudili.
Vaša pomoc bola v prospech mladých reumatikov a detí s reumatickým ochorením z Klubu Kĺbik. To nás zaväzuje, aby sme všetky poukázané príspevky použili na skvalitnenie činnosti našej organizácie, pre zlepšenie života mladých ľudí a detí postihnutých reumatizmom.
Pevne veríme, že na nás nezabudnete ani v budúcom roku.
       
V mene detí, rodičov a mladých reumatikov vyjadrujeme úprimnú vďaku.
Výbor LPRe-SMR

2011
ROCHE Slovensko s.r.o.
IWC of Bratislava  (Medzinárodný klub žien)
UCB s.r.o., organizačná zložka, Slovensko
Abbott Laboratories Slovakia, s. r. o. 
Hotel AVENA, Liptovský Ján                                                                                                                                                                                Zuzana Smatanová
Národné osvetové centrum - Dom umenia Piešťany
Bonsens s.r.o., Jesenského 3, Nové zámky
Pri príležitosti konania Výročnej členskej schôdze boli udelené

ĎAKOVNÉ LISTY 

Členom Výboru LPRe-SMR za dobrovoľnícku aktivitu vo volebnom období 2008 -
2011

Mgr. Jane Dobšovičovej Černákovej za prácu predsedníčky Výboru vo volebnom období
2008 - 2011
Ingrid Brečovej za prácu tajomníčky Výboru vo volebnom období 2008 - 2011
Bc. Gabriele Skokanovej za prácu hospodárky Výboru vo volebnom období 2008 - 2011
Mgr. Ingrid Regiecovej za prácu členky Výboru vo volebnom období 2008 - 2011
Ivete Klakovej za prácu členky Výboru vo volebnom období 2008 - 2011
Mgr. Martine Godányiovej za prácu členky Výboru vo volebnom období 2008 - 2011
Lenke Svorovej za prácu členky Výboru vo volebnom období 2008 - 2011
Ivete Pajunkovej za prácu predsedníčky Revíznej komisie vo volebnom období 2008 - 2011 
Ing. Gabriele Černej za prácu členky Revíznej komisie vo volebnom období 2008 - 2011
Ing. arch. Radoslavovi Regiecovi za prácu člena Revíznej komisie vo volebnom období 2008 -
2011


Ďakovný list bol udelený aj jednotlivcom a inštitúciám, ktoré LPRe-SMR podporili:
MUDr. Elene Koškovej, CSc. za odborné prednášky, pomoc a podporu činnosti 
MUDr. Márii Orlovskej, CSc. za odbornú pomoc a podporu činnosti 
Spoločnosti Roche s.r.o. Slovensko za partnerstvo, pomoc a podporu činnosti 
Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o.  za partnerstvo, pomoc a podporu činnosti 
Spoločnosti UCB s.r.o. organizačná zložka Slovakia za partnerstvo, pomoc a podporu činnosti 
Medzinárodný klub žien v Bratislave IWC of Bratislava za partnerstvo, pomoc a podporu
liečebných procedúr na Rekondično-integračných pobytoch  
Vydavateľstvu HERBA v Bratislave za pomoc a podporu v publikačnej činnosti
pri knihách Kamienky z mozaiky 1 a 2
Ing. Eve Čikelovej  za odbornú pomoc a podporu pri tvorbe kníh Kamienky z mozaiky 1 a 2
Národnému osvetovému centru - Dom umenia Piešťany za partnerstvo a podporu
pri októbrových Benefíciách 

V Liptovskom Jáne 10.07.2011         
Výbor LPRe-SMR