Ligu proti reumatizmu -
Sekciu mladých reumatikov na Slovensku.


Prečítajte si náš oslovovací list
a
stiahnite si tlačivá:

Potvrdenie o zaplatení dane

  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia