Pozícia sociálneho pracovníka v Národnom ústave reumatických chorôb Piešťany
Bc. Jana Dobšovičová Černáková

Kvalitatívny pohľad na život s reumatoidnou artritídou

Cviková Viera
Kočanová Jana

Kvalita života dieťaťa s Juvenilnou idiopatickou artritídou
Mgr. Danka Hrošová, FNsP Žilina