Kamienky z mozaiky
(2008)
Boľavý Kĺbik
(2006)
Kamienky z mozaiky 2
(2010)
Zborník KROK 2008 - 2009
(2010)